Gepubliceerd op:

11 september 2014

Nieuwe werkwijze jongeren en RRKC


De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur en jongRRKC willen jongeren intensiever betrekken bij de advisering voor het Cultuurplan en cultuurbeleid. Daarom heeft jongRRKC in overleg met de Raad en de dienst sport en cultuur besloten jongRRKC in deze vorm op te heffen. De Raad wil voortaan per advies (nieuwe) jongeren met kennis op specifieke dossiers of onderwerpen aantrekken en met hen samenwerken in commissies. 

De Raad vindt het belangrijk om te weten hoe jongeren denken over kunst en cultuur. In 2008 installeerde de Raad daarom jongRRKC: de jongerenraad van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. Idee achter jongRRKC was dat zij de Raad zou attenderen op onderwerpen in de jongerencultuur. En dat zij thema’s waarover de Raad adviseert, bekeek door een ‘jonge bril’. Door de jaren heen experimenteerde jongRRKC met verschillende werkwijzen. Zo initieerde jongRRKC enige tijd zelf projecten in de cultuursector, waaronder V.O.R.K. Later kreeg jongRRKC een meer adviserende rol.

Nieuwe werkwijze
Nu de Raad sinds 2012 zelf een nieuwe werkwijze heeft, wil jongRRKC daarbij ook aansluiting vinden. Sinds 2012 bestaat de Raad zelf uit een kleine kerngroep van vaste leden. Per advies trekt de raad op inhoudelijke kennis en expertise externe deskundigen aan om mee te praten over uiteenlopende onderwerpen. Deze nieuwe werkwijze zal nu ook worden toegepast door jongRRKC. De Raad nodigt voortaan per advies jonge mensen uit om actief over een onderwerp mee te praten en/of adviezen voor te bereiden.

Meer en intensiever jongeren betrekken
Het is niet altijd eenvoudig om jongeren te betrekken bij cultuurbeleid. Ondanks de goede opkomst bij het Cultuurdebat in maart in de Rotterdamse Schouwburg, reageren bijvoorbeeld weinig jongeren op de vacature-oproep voor commissieleden voor het nieuwe Cultuurplan. Het blijkt bijvoorbeeld dat sommige jonge ondernemers zich niet voor langere tijd aan de Raad kunnen of willen verbinden. Door nu jongeren aan te trekken op specifieke disciplines of ervaring hoopt de Raad hen over de streep te halen om wel hun stem te laten horen.

Gezocht! Jonge commissieleden
jongRRKC doet in dit licht nadrukkelijk een oproep aan jongeren om te reageren op de vacature voor commissieleden voor het Cultuurplan 2017-2020. De vacature is hier te vinden. 

De Raad is de (oud-)leden Sumarty Schiffer, Ruben Arnhem, Rens de Haij, Laurette Vermeulen, Gino van Weenen, Conchitta Bottse en oud-voorzitter Tabitha Mann van jongRRKC erkentelijk voor hun inzet.

Voor vragen van jongeren over de vacature; neemt contact op met Reinier Gerritsen: rgerritsen@rrkc.nl.
Voor overige vragen over jongRRKC, neem contact op met Inez Boogaarts: rrkc@rrkc.nl. 

TagsjongRRKC