Gepubliceerd op:

5 september 2014

Nederlandse cultuur in Zweden


Beeld uit Left Right Left Right (2012) van Alexander Ekman bij het Nederlands Dans Theater.

In september en oktober vindt een gebundelde presentatie van Nederlandse culturele activiteiten plaats in Zweden.
Nederland en Zweden onderhouden al 400 jaar goede betrekkingen met elkaar en dat vieren we in 2014.

De Nederlandse ambassade in Stockholm en de Zweedse ambassade in Den Haag willen dit jaar een impuls geven aan de samenwerking tussen beide  landen, onder meer op het terrein van kunst en cultuur. Het hele jaar vinden activiteiten plaats in uiteenlopende disciplines, met als zwaartepunt een gebundelde presentatie van Nederlandse kunst en cultuur in Zweden in september en oktober.

Op 18 september trapt het Nederlands Dans Theater 2 af in Stockholm met een uitvoering van onder meer werken van twee Zweedse choreografen: Left Right Left Right van Alexander Ekman en I New Then van Johan Inger.

Meer informatie
Overzicht van activiteiten in Nederland en Zweden in 2014 op swe400nl.com
Geselecteerde projecten gebundelde Nederlandse presentatie