Gepubliceerd op:

5 september 2014

Deadlines projecten BesteBuren feestjaar 2015


Illustratie: Tjarko van der Pol / Salty Stock

Als BesteBuren vieren Vlaanderen en Nederland in 2015 hun langdurige en intensieve culturele samenwerking.
Volgend jaar zetten we een groot feestjaar van de Lage Landen op, getiteld BesteBuren. Via kleine en grote activiteiten vieren we de intensieve culturele samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland en tekenen we duurzame toekomstplannen uit. Het feestjaar loopt van 7 februari 2015 tot 14 februari 2016.

Iedereen kan projectvoorstellen indienen. De Vlaamse en de Nederlandse overheden hebben  gezamenlijk een fonds gecreëerd om heel wat culturele initiatieven te ondersteunen. Voor BesteBuren worden projecten gezocht:

  • waarin de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen duidelijk aanwezig is,
  • die een cultureel en inclusief karakter hebben,
  • waarin gezocht wordt naar een nieuw publiek en nieuwe participatievormen,
  • en waarvan de helft van de financiering al rond is. BesteBuren is een matchingfonds, geen subsidie.

Er zijn twee indientermijnen:

  • 1 oktober 2014 (voor projecten die uitgevoerd tussen 1 februari 2015 en 1 maart 2016) en
  • 1 februari 2015 (voor projecten tussen 1 oktober 2015 en 1 maart 2016).

Voor meer informatie over het indienen van projecten en het programma kunt u terecht op de website van DutchCulture.