Gepubliceerd op:

4 september 2014

Publiek gaat meer naar theater


(c) VSCD 2014

Het publiek weet de weg naar de theaters, concertzalen en festivals weer steeds beter te vinden. In 2013 werd er 11,2 miljoen keer een bezoek gebracht aan het theater. Dit blijkt uit de jaarlijkse gegevens van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). Het inzetten op ondernemerschap en de inspanningen om de toegankelijkheid voor het publiek te garanderen hebben effect.

Bekijk de volledige infographic van de VSCD

Bezoek omhoog
Het bezoek aan de theaters, concertzalen en festivals, aangesloten bij de VSCD, herstelt zich sinds de terugloop in 2008. Voorzitter Jan Hoekema: “ De inzet van theaters, festivals en concertzalen om de relatie met het publiek te versterken heeft zijn vruchten afgeworpen. We zijn erg blij dat we de dalende trend hebben weten te keren”.
Niet bij alle podia gaat het aantal bezoeken omhoog, maar in veel gevallen stijgt of stabiliseert het wel.

Cultureel Ondernemerschap
Er wordt van podia verwacht met minder overheidsbijdrage meer functies te vervullen. Dit vergt goed ondernemerschap. Veel theaters, concertzalen en festivals hebben hier hun weg nog beter in weten te vinden. Dit is onder andere te zien aan de stijging van de sponsor- en verhuurinkomsten van respectievelijk 14,8% en 6,4%. Onder andere door prijsdifferentiatie en prijsoptimalisatie zijn de kassaopbrengsten met 11,3% gestegen.

Voorstellingen
Het totaal aantal voorstellingen en concerten bleef gelijk. Bijna alle genres kenden een lichte stijging in het aantal voorstellingen, maar het aantal musicaluitvoeringen is in het afgelopen jaar gedaald met 5%.

Personeel
Het aantal werkzame personen stijgt met 34%. Het aantal voltijdbanen is daarentegen juist gedaald met 6%. Dit wordt onderbouwd door de cijfers waarin we zien dat het aantal tijdelijke functies stijgt en het aantal mensen in vaste dienst daalt. Het flexibiliseren van het personeelsbeleid laat zien dat podia meegaan in de landelijke trend.

04-09-2014 | Bron: VSCD