Gepubliceerd op:

3 september 2014

Sectoranalyse Rotterdamse cultuursector van start


Eens in de vier jaar publiceert de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur een sectoranalyse: een inventarisatie en analyse van de Rotterdamse culturele sector op dat moment. De sectoranalyse is de ‘start’ van de Cultuurplanprocedure voor het Cultuurplan 2017-2020. De Raad wil met de analyse niet alleen correcte, actuele en volledige kennis over de sector aan leveren, maar het college ook aanbevelingen/ adviezen voor de zogeheten Uitgangspuntenbrief van het college doen.

Wat is de sectoranalyse?

De sectoranalyse is een peilmoment in de ontwikkeling van de Rotterdamse culturele sector. De Raad beschrijft ontwikkelingen en trends bij instellingen, signaleert leemtes in het culturele aanbod en analyseert kansen, sterktes en zwaktes van de sector. De analyse beschrijft de culturele sector per ‘discipline’ en verdiept zich in enkele sectoroverstijgende thema’s. In 2007 en 2011 verschenen eerder sectoranalyses.

Sectoranalyse 2015
De Raad start per september met de sectoranalyse 2014. Hiervoor organiseert de Raad rondetafelgesprekken met vertegenwoordigers uit de culturele sector. De eerste gesprekken gaan in op sectoroverstijgende thema’s als ondernemerschap en maatschappelijke betekenis, relatie met stedelijke ontwikkelingen en landelijke concurrentiepositie en internationale kansen. Verder inventariseert de Raad initiatieven en ontwikkelingen in andere steden en het cultuurbeleid van de fondsen, het Rijk, de provincies en andere steden. De tweede serie gesprekken zoomt in op de stand van zaken binnen verschillende disciplines, zoals de muzieksector en de theatersector.

Handreiking voor cultuurbeleid

Voorafgaand aan elke Cultuurplanprocedure stelt het college van burgemeester en wethouders een Uitgangspuntenbrief op met daarin de beleidsprioriteiten voor het nieuwe Cultuurplan. De Raad publiceert zijn sectoranalyse bewust vóór deze Uitgangspuntenbrief en wil daarmee niet alleen correcte, actuele en volledige kennis over de sector aanleveren, maar het college ook inspireren met handreikingen voor beleidsprioriteiten . De sectoranalyse geeft culturele instellingen bovendien alvast een eerste indruk van het beoordelingskader dat de Raad waarschijnlijk zal toepassen in zijn eerstvolgende Cultuurplanadvies.

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur zal de sectoranalyse naar alle verwachting 2 februari 2015 overhandigen aan het college van burgemeester en wethouders.