Gepubliceerd op:

3 september 2014

Maarten Hajer benoemd tot hoofdcurator van IABR–2016


Nederland, Den Haag, 2013 Maarten Hajer, directeur Planbureau voor de Leefomgeving Foto: Bob Bronshoff

De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) heeft Maarten Hajer benoemd tot hoofdcurator van IABR–2016–. De zevende editie van de Architectuur Biennale heeft als thema “The Next Economy” en opent in mei 2016.

Maarten Hajer is een internationale autoriteit als het gaat om het verkennen van de relaties tussen bestuur en beleid, stedelijke ontwikkeling en de kwaliteit van de leefomgeving. Hij is hoogleraar Bestuur & Beleid aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving. Als directeur van het PBL, een benoeming voor een termijn van zeven jaar, is Hajer een van de belangrijkste strategische adviseurs van het Kabinet over kwesties betreffende de leefomgeving: ruimte, milieu en natuur, water en mobiliteit.

IABR–2016– heeft als thema THE NEXT ECONOMY– en zal de relatie verkennen tussen ruimtelijk ontwerp en de (toekomstige ontwikkeling van de) economie. Als verreweg het grootste deel van de productie van welvaart in de stad plaatsvindt, wat betekent dat dan voor de ruimtelijke opgave? Hoe kunnen we samenleving en individu, productie en consumptie, middelen en grondstoffen, ruimtegebruik en territorium opnieuw op elkaar afstemmen en vanuit het ontwerp inspelen op de transities die de wereld ingrijpend zullen veranderen?