Gepubliceerd op:

29 augustus 2014

Minister Bussemaker stelt geld beschikbaar voor talent cultuursector


Tot 2016 komt er acht miljoen euro extra voor het ontwikkelen van talent in de cultuursector. Minister Jet Bussemaker heeft dat donderdag 28 augustus aan de Tweede Kamer geschreven.

Ze komt tegemoet aan de wens om meer ruimte te maken voor experiment en verdieping voor kunstenaars.
De overheid ondersteunt diverse voorzieningen voor de ontwikkeling van talent. Op een aantal punten stokt die ontwikkeling echter. Uit onderzoek blijkt dat kunstenaars vooral behoefte hebben aan ondersteuning op maat en dat instellingen meer mogelijkheden willen om beginnende en meer ervaren kunstenaars te begeleiden.

Bussemaker stelt vijf miljoen beschikbaar voor een aantal vormen van ondersteuning en als extra impuls. Zo kunnen zo’n 100 talenten gebruikmaken van een werkbudget van negenduizend euro per jaar. Daarnaast komt er drie miljoen beschikbaar voor leningen aan talenten met een lage rente.

Rolmodel
Bussemaker wil ook stimuleren dat toptalenten als rolmodel functioneren om kinderen te enthousiasmeren en te inspireren. Instellingen in de basisinfrastructuur krijgen vanaf 2015 meer gelegenheid om talent te ondersteunen. Een regeling bij het Fonds Podiumkunsten wordt uitgebreid met in totaal 800.000 euro.
Voor beeldende kunst, de audiovisuele sector en de creatieve industrie is een miljoen euro beschikbaar voor het oplossen van knelpunten bij talentontwikkeling.

Door: ANP

Lees hier de kamerbrief-ruimte-voor-talent-in-het-cultuurbeleid.