Gepubliceerd op:

27 augustus 2014

Mondriaan Fonds | Lancering hernieuwde regeling Veiligheidszorg


Het Mondriaan Fonds hernieuwt de Bijdrage Veiligheidszorg voor het duurzaam verbeteren van de veiligheidszorg van kunst- en erfgoedinstellingen die een collectie beheren in Nederland en in de Nederlandse Cariben. Minister Bussemaker (Cultuur) stelt hiervoor 500.000 euro beschikbaar voor de komende twee jaar. Musea, kerken, archieven en kunsthallen die regelmatig objecten van landelijk belang tonen kunnen een aanvraag indienen. Het gaat daarbij om het verbeteren van de kwaliteit van de veiligheidszorg van collectie, personeel, publiek en gebouw.

‘Naast verkoop, vormen brand, diefstal en vandalisme een potentiële bedreiging voor de collecties. De veiligheid van museumcollecties behoeft continue aandacht’, aldus minister Bussemaker.

In de periode 2011-2013 had het Mondriaan Fonds middelen beschikbaar voor het opstellen van integrale veiligheidsplannen door instellingen met een eigen collectie en het bevorderen van regionale veiligheidsnetwerken. Deze regeling werd sterk overvraagd. De nieuwe Bijdrage Veiligheidszorg is ruimer van opzet. Ook instellingen die een collectie beheren, zoals kunsthallen, kunnen een aanvraag indienen. De bijdrage is bedoeld voor initiatieven waarbij de nadruk ligt op deskundigheidsbevordering en professionalisering van de veiligheidszorg, zoals aanvragen op het gebied netwerkvorming, kennisuitwisseling en risicoanalyses. De focus ligt op samenwerkingsprojecten.

Verder kan een bijdrage worden aangevraagd voor andere dringende zaken die de veiligheid van kunst- en erfgoedinstellingen betreffen. De bijdrage is niet bedoeld voor bouwkundige voorzieningen of het aanbrengen van veiligheidssystemen.

De maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds is 60 procent van de projectkosten. Een Bijdrage Veiligheidszorg kan worden aangevraagd tijdens selectierondes. De deadline is op 31 oktober 2014 en 1 maart 2015.
Kijk op de website van het Mondriaan Fonds voor meer informatie.