Gepubliceerd op:

27 augustus 2014

Mondriaan Fonds | Deadline Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen


Presentatie-instellingen voor hedendaagse beeldende kunst kunnen een bijdrage voor hun programma’s aanvragen bij het Mondriaan Fonds. De bijdrage is bedoeld voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat; zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen. Het gaat om programma’s van een tot maximaal twee jaar. Deadline voor deze aanvragen is 5 september 2014.

Het Mondriaan Fonds wil instellingen stimuleren kunst op een inspirerende manier bij een divers publiek te brengen. Het is geïnteresseerd in kwalitatief hoogstaande programma’s, die zich duidelijk van elkaar onderscheiden en een meerwaarde bieden tegenover het bestaande aanbod.

Kijk op de website van het Mondriaan Fonds voor meer informatie.