Gepubliceerd op:

27 augustus 2014

Mondriaan Fonds | Aanvraagronde Mondriaan Materiaalfonds


Tot en met 11 september kunnen kunstenaars of kunstenaarsinitiatieven bij het Materiaalfonds een rentevrije lening aanvragen voor het maken en presenteren van nieuw werk.

Voor 2013 en 2014 heeft het Mondriaan Fonds een ‘fonds op naam’ ingericht binnen het Materiaalfonds. Er kan bijvoorbeeld een lening worden verstrekt voor een onderzoek of een werkperiode of voor de presentatie van nieuw werk in binnen- en buitenland. Ook voor de investering in een monumentaal werk of een kunstenaarsboek kan een lening worden aangevraagd. Er worden geen leningen verstrekt voor reguliere beroepskosten zoals een computer, een website, de inrichting van studio of atelier, voor leefkosten of studiekosten. Ook kunstenaarsinitiatieven en collectieven kunnen een lening aanvragen voor een artistiek project of productie.

Een renteloze lening via het Mondriaan Materiaalfonds kan een goede mogelijkheid zijn om de gevraagde eigen bijdrage voor projectaanvragen bij het Mondriaan Fonds te financieren. Bij individuele projectaanvragen wordt van de aanvrager een eigen bijdrage van minimaal 10 procent van de door het fonds bij te dragen kosten verwacht. Dat kan een eigen investering zijn, maar ook een bijdrage van derden, een renteloze lening of een bijdrage via crowdfunding. De manier waarop de eigen bijdrage wordt verkregen, kan positief meewegen in de beoordeling van het Mondriaan Fonds.

Zie voor meer informatie over de wijze van aanvragen de website van het Materiaal Fonds.