Gepubliceerd op:

27 augustus 2014

Mondriaan Fonds | Aanvraagronde buitenlandatelier Schloss Ringenberg


Vrijdag 19 september is de deadline voor het aanvragen van een werkperiode in 2015 in Schloss Ringenberg, Duitsland. Met dit buitenlandatelier wil het Mondriaan Fonds jonge curatoren de gelegenheid bieden om in een andere omgeving hun werk te verdiepen en daarop te reflecteren. De werkperiode biedt een kans om werkervaring op te doen en internationale contacten uit te breiden.

Het atelier faciliteert het Nederlands-Duitse samenwerkingsproject ‘SMAX’, waarbij één Nederlandse en één Duitse curator in de gelegenheid worden gesteld om een half jaar lang en met een eigen budget een programma samen te stellen bij verschillende musea en kunstcentra in het grensgebied tussen Nederland en Duitsland. De curatoren nemen daarnaast deel aan een programma van workshops met kunstinstellingen en scholen, waardoor zij hun eigen tentoonstellingsconcepten verder ontwikkelen en testen in een concrete omgeving.

Kijk voor meer informatie over Schloss Ringenberg en de aanvraagprocedure op de website van het Mondriaan Fonds.