Gepubliceerd op:

3 augustus 2014

Nieuwe vorm talentontwikkeling 3Package Deal is succes


De eerste talenten van 3Package Deal

Begin 2014 startten het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) en Bureau Broedplaatsen (BBp) in samenwerking met de stichting WOW nieuwe talenten met de 3Package Deal. Vijf talenten uit diverse kunstdisciplines krijgen een jaar lang een pakket dat bestaat uit goedkope woonruimte (in broedplaats WOW), werkruimte (verzorgd door BBp), begeleiding door gerenommeerde culturele Amsterdamse instellingen en een AFK ontwikkelbudget. Deelnemers zijn zo enthousiast over de regeling, dat AFK nog acht nieuwe talenten een 3Package Deal geeft. 

Talentontwikkeling is in de kunst- en cultuursector een belangrijk thema en doel van cultuurbeleid. De wijze waarop talentontwikkeling het beste wordt gestimuleerd en/ of bereikt, is onderwerp van discussie. In Amsterdam bieden het AFK, Bureau Broedplaatsen en stichting WOW nu een nieuw instrument ter bevordering van talentontwikkeling: 3Package Deal. Doel van de 3Package Deal is om Nederlands en internationaal toptalent de mogelijkheid te bieden zich op zowel artistiek inhoudelijk als zakelijk niveau te ontwikkelen en beter in Amsterdam te positioneren. 

Na de pilot is besloten tot uitbreiding en continuering van de 3Package Deal. Het Stedelijk Museum Amsterdam, de Rijksakademie, Kunstverein, de Gerrit Rietveld Academie, het FOAM, de Appel, de Filmacademie, het Bellevue Theater, het Compagnietheater, de Theaterschool, het MC Theater, het Conservatorium, het Muziekgebouw aan ’t IJ, HTNK, MOAM, Fashionweek Nederland, het EYE Film Instituut, het Binger Filmlab, het IDFA, Mevis & Van Deursen, If I Can’t Dance, het Sandberg Instituut en het Amsterdams Grafisch Atelier hebben in speciaal daartoe gevormde coalities kandidaten voorgedragen voor de 3Package Deal. De coalities begeleiden de toptalenten gedurende een jaar waarin ze toewerken naar een eindpresentatie die hun ontwikkeling zichtbaar maakt voor de stad. Op 20 augustus worden de nieuwe talenten gepresenteerd.

5 internationale toptalenten starten AFK 3Package Deal