Gepubliceerd op:

8 juli 2014

Ondertekening (culturele) intentieverklaringen Antwerpen – Rotterdam


Tussen Antwerpen en Rotterdam bestaat al lang een levendig economisch verkeer. Ook zijn Rotterdam en Antwerpen belangrijke knooppunten op het gebied van transport. Beide steden zien het belang in tot samenwerken in een steeds meer globaliserende wereld om de relaties van de twee belangrijkste Europese havensteden te versterken.
Naar aanleiding van de positieve samenwerking hebben ze nu bekeken hoe ze elkaars werking kunnen versterken en hoe ze op nog meer vlakken kunnen samenwerken. Het resultaat van dat overleg is een hernieuwing van de culturele intentieverklaring en de lancering van een bredere intentieverklaring over verschillende beleidsdomeinen heen. 

Antwerpen en Rotterdam zijn steden zijn met een aantal gemeenschappelijke kenmerken, belangen en interesses, zoals hun geografische ligging in de Rijn-Schelde Delta, een gedeelde taal en het feit dat beide steden havensteden zijn met een levendige migratiegeschiedenis. In december 2008 sloten Antwerpen en Rotterdam al een eerste intentieverklaring voor culturele samenwerking voor de periode 1 oktober 2008 tot en met 30 september 2012. Deze wordt nu hernieuwd.
In de toekomst willen beide steden bovendien samenwerken op meer terreinen waarop ze elkaar kunnen versterken door kennis- en informatie-uitwisseling, het gezamenlijk organiseren van topontmoetingen met de stedelijke partners , grensoverschrijdende projecten, gezamenlijke Europese lobby en het delen van expertise. Doel is elkaars werking te versterken door te leren van elkaar en zo meerwaarde te creëren en te komen tot een win-winsituatie.

Na uitgebreid overleg besloten Antwerpen en Rotterdam om – naast cultuur – samen te werken op volgende beleidsthema’s:

  • veiligheid en samenleven
  • onderwijs en jeugd
  • city marketing
  • studenten
  • sport
  • stadsontwikkeling
  • internationale Europese samenwerking


De praktische invulling zal verder worden bepaald in onderling overleg tussen beide steden. Vandaag werden de intentieverklaringen ondertekend door de burgemeester van Antwerpen Bart De Wever en de burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb enerzijds en door Philip Heylen, schepen voor cultuur, economie, stads- en buurtonderhoud, patrimonium en erediensten en Adriaan Visser, wethouder voor financiën, binnenstad, cultuur en sport anderzijds, in aanwezigheid van de andere collegeleden van zowel Antwerpen als Rotterdam. Na de ondertekening vonden nog verschillende bilaterale overlegmomenten plaats tussen de collegeleden van beide steden rond de verschillende beleidsdomeinen.