Gepubliceerd op:

8 juli 2014

Kamerbrief over het cultuurbeleid


Museum Boijmans Van Beuningen wil taalleerders stimuleren om (vaker) een bezoek te brengen aan het museum. Onder de naam Kunstpraat geeft zij daarom speciale rondleidingen voor mensen die de Nederlandse taal beter leren lezen, schrijven, spreken en begrijpen. Dit is een van de voorbeelden die minister Bussemaker noemt in haar kamerbrief.

Zojuist verscheen een brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer met een nadere uitwerking van de visie dat cultuur een onderdeel is van een brede maatschappelijke agenda en een weergave van de beleidsvoornemens.

Bij de behandeling in de Tweede Kamer van de visiebrief ‘Cultuur beweegt’ en bij de behandeling van de cultuurbegroting voor 2014 had de minister toegezegd dat zij de relatie tussen cultuur en andere maatschappelijke domeinen zichtbaar zou maken aan de hand van een aantal sprekende voorbeelden. Deze brief omvat een nadere uitwerking van de visie dat cultuur een onderdeel is van een brede maatschappelijke agenda en geeft de beleidsvoornemens van de minister weer. De voorbeelden zijn verzameld door individuele instellingen, koepel- en brancheorganisaties, de publieke cultuurfondsen, lokale en provinciale overheden en door het departement. Zij laten zien hoe de cultuursector zelf initiatieven ontplooit om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken en hoe vanuit andere sectoren een beroep gedaan wordt op de specifieke kwaliteiten, werkwijze en ervaring van de cultuursector.

De in de brief beschreven voorbeelden zijn samen met een groot aantal andere voorbeelden – en met een verwijzing naar relevante websites – terug te vinden op: www.rijksoverheid.nl/cultuurverbindt.
Het is niet de bedoeling dat het bij deze voorbeelden blijft. De minister zou graag zien dat er – mede door de initiatieven die worden aangekondigd in de brief – nieuwe verbindingen tot stand komen, die weer nieuwe voorbeelden opleveren waar wij van kunnen leren.

Lees hier de volledige brief