Gepubliceerd op:

3 juli 2014

Oproep Mondriaan Fonds: Talentontwikkeling in Internationale Context


Richard Wright

Stage lopen bij een  buitenlandse kunstenaar?  Een bijzondere techniek leren? Kennis opdoen bij een buitenlands instituut? Het Mondriaan Fonds biedt kunstenaars en bemiddelaars de kans om de eigen praktijk te verdiepen en hun talenten verder te ontwikkelen.

Het Mondriaan Fonds heeft van het Ministerie van OCW extra middelen gekregen en een nieuwe regeling opgezet: de Bijdrage Talentontwikkeling in Internationale Context. Deze bijdrage is bestemd voor veelbelovende beeldend kunstenaars en bemiddelaars op het gebied van  hedendaagse kunst of cultureel erfgoed. Wie aan de voorwaarden voldoet kan bij het fonds een voorstel indienen om bijvoorbeeld stage te gaan lopen of een leerplek aan te vragen bij een gerenommeerde kunstenaar of instelling in het buitenland. Zowel startende als bewezen talenten komen in aanmerking. Tot en met 2016 zijn ongeveer vier plekken per jaar beschikbaar. De stage of leerplek moet ruimte bieden voor de ontwikkeling van het eigen werk en natuurlijk moet er ook voldoende wisselwerking zijn met de kunstenaar of de partij waarbij het project plaatsvindt.

De deadline voor het aanvragen van deze nieuwe bijdrage is 12 september 2014. Kijk hier voor meer informatie over de voorwaarden en aanvraagprocedure.