Gepubliceerd op:

2 juli 2014

RRKC rondt tussentijdse evaluaties af


Tussentijdse evaluatie Cultuurplan

Bij de vaststelling van het Cultuurplan 2013-2016 besloot het college van b en w dat tien culturele instellingen tussentijds geëvalueerd moesten worden. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur voerde deze evaluatie voor het college uit. De Raad heeft de tussentijdse evaluaties inmiddels afgerond en met de betreffende culturele instellingen besproken. Na het zomerreces zal het college zich over de tussentijdse evaluaties buigen.

De tien culturele instellingen die tussentijds zijn geëvalueerd, zijn: Centrum Beeldende Kunst Rotterdam/ TENT, Luxor Theater, MAMA, Maritiem Museum Rotterdam – Havenmuseum Rotterdam Museum Rotterdam / OorlogsVerzetsmuseum, Scapino Ballet, td MAAS, Theater Rotterdam, Witte de With en WORM.

Van evaluatie tot beslissing
Een speciale commissie van de Raad onder leiding van RRKC-leden Jacqueline Veenendaal en Ulrike Söbbeke heeft de tussentijdse evaluaties uitgevoerd. De resultaten zijn besproken met de betreffende culturele instellingen. Na het zomerreces neemt het college een besluit over de adviezen inzake de tussentijdse evaluaties. 

Waarom tussentijds evalueren?
Het college van b en w kan bij de toekenning van een Cultuurplansubsidie besluiten een instelling tussentijds te evalueren. Bijvoorbeeld omdat een instelling tijdens de Cultuurplanperiode gaat fuseren, het een nieuwe instelling betreft, of als instellingen inhoudelijk of zakelijk een grote koerswijziging inzetten. De betreffende instellingen worden dan voor voor twee jaar opgenomen in het Cultuurplan, waarna in het tweede jaar een tussentijdse evaluatie plaatsvindt. Op basis van deze evaluatie adviseert de RRKC aan het college of een verlenging van de subsidie met twee jaar wenselijk is.

Cultuurplan
De tussentijdse evaluaties zijn onderdeel van de Cultuurplanprocedure. Alvorens een nieuw Cultuurplan ingaat, dient een Cultuurplanprocedure doorlopen te worden. De tussentijdse evaluaties, monitorgesprekken en sectoranalyse maken deel uit van het lopende cultuurplan en zien vooruit naar het volgende cultuurplan.