Gepubliceerd op:

2 juli 2014

Externe evaluatie Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur


Het functioneren van de Rotterdamse Raad van Kunst en Cultuur wordt met enige regelmaat geëvalueerd. Dit jaar gebeurt dat door een externe adviseur, onder toeziend oog van een onafhankelijke externe begeleidingscommissie.

De externe begeleidingscommissie bestaat uit de volgende leden:
– Siebe Weide, Algemeen Directeur van de Museumvereniging
– Clayde Menso, directeur Amsterdams Fonds voor de Kunst
– Monica Sie Dhian Ho, directeur Wiardi Beckman Stichting

Externe adviseur is Thomas van Dalen.

De resultaten van de externe evaluatie worden begin oktober verwacht.