Gepubliceerd op:

28 juni 2014

Brief Talentontwikkeling Kunsten’92 aan Minister Bussemaker


Op 23 juni 2014 stuurde Kunsten ’92 een brief over Talentontwikkeling aan minister Bussemaker. Aangezien de minister heeft aangekondigd een brief over Talentontwikkeling aan de Tweede Kamer te zullen sturen en zij een enquête heeft uitgezet onder beeldend kunstenaars en podiumkunstenaars, heeft Kunsten’92 de volgende aanbevelingen vanuit de leden van Kunsten’92 aan de minister willen meegeven.

U kunt de volledige brief lezen op de website van Kunsten ‘92.