Gepubliceerd op:

19 juni 2014

Poltieke agenda ‘Cultuur’


De komende tijd staat een aantal culturele zaken op de agenda in de politiek.
Kunsten ’92 zette ze op een rijtje:

MINISTER

Voor de zomer stuurt minister Bussemaker de volgende brieven aan de Tweede Kamer:

  • De brief over samenwerking tussen cultuur en andere domeinen
  • De beleidsreactie op het advies van de Raad over actieve cultuurparticipatie
  • De brief over de voortgang van het programma Cultuureducatie met kwaliteit.

De laatste twee brieven ontvangt de Kamer midden juni; deze brieven kunnen worden betrokken bij het algemeen overleg van 2 juli over cultuureducatie.

  • Voor het einde van het zomerreces stuurt de minister een brief aan de Tweede Kamer over Talentontwikkeling.

TWEEDE KAMER
In de Tweede Kamer staan de volgende debatten op de agenda: op 2 juli over Cultuureducatie (naar de Agenda) en op 8 september over diverse onderwerpen, waaronder Talentontwikkeling (naar de nog niet volledige Agenda).

RAAD VOOR CULTUUR

  • Op 23 juni publiceert de Raad voor Cultuur een brede cultuurverkenning. De raad wil met deze verkenning inzicht krijgen in de belangrijkste trends en ontwikkelingen binnen de vier verschillende domeinen waarover hij adviseert: Beeldende kunst, vormgeving & architectuur, Erfgoed, Media en Podiumkunsten. De verkenning richt zich overigens zowel op het gesubsidieerde als het niet-gesubsidieerde culturele landschap. Lees meer.
  • Ook in juni komt de Raad voor Cultuur met een advies over de vaste boekenprijs. De minister heeft de Raad namelijk verzocht te adviseren over de beleidsmatige consequenties van een rapportage: de tweede evaluatie van de Wet op de vaste boekenprijs over de periode 2009-2012, uitgevoerd door 2 bureaus. Lees meer.

TALENTONTWIKKELING

Kunsten ’92 stuurt eind juni een brief over Talentontwikkeling naar de Tweede Kamer, die over dit onderwerp in september debatteert. De Kamer verwacht de brief van de minister over talentontwikkeling voor het einde van het zomerreces (zie ook hierboven vermeld).
Bij de brief betrekken wij de ervaringen van vele instellingen in alle disciplines, om inzicht te krijgen in en een oordeel te vormen over de gevolgen van de veranderingen die zijn opgetreden na 1 januari 2013. Binnenkort meer hierover.

Tagspolitiek