Gepubliceerd op:

16 juni 2014

Nieuwe internationale regeling bij het Letterenfonds


Het Nederlands Letterenfonds lanceert een nieuw programma voor talentontwikkeling in internationale context: Wanderlust.

Het programma biedt talentvolle schrijvers en bemiddelaars een kans zich verder te ontwikkelen door samen te werken met buitenlandse kunstenaars of een verblijf in een internationale omgeving. Jaarlijks is een bedrag van € 100.000 euro beschikbaar. Wanderlust loopt van 2014 tot en met 2016.

Het programma bestaat uit drie verschillende onderdelen: een residentiepositie voor jonge schrijftalenten aan de Van Eyckacademie in Maastricht, de koppeling van Nederlands talent aan een internationale (ervaren) auteur, en internationale uitwisselingsmogelijkheden voor bemiddelaars in de literatuur.

De writers in residence zijn inmiddels bekend: Rosan Hollak, Ineke Riem, Wytske Versteeg en Maartje Wortel.

Geïnteresseerden dienen vóór 28 augustus 2014 een voordracht of voorstel in te dienen. Meer informatie over het Wanderlust-programma en de aanmeldmogelijkheden is te vinden op de website van het Nederlands Letterenfonds.

Talentontwikkeling in internationale context
De regeling komt voort uit de visiebrief Cultuur beweegt van minister Bussemaker. In deze brief vraagt de minister de cultuurfondsen een programma te ontwikkelen dat zich richt op de ontwikkeling van talent in een internationale context. De cultuurfondsen geven elk op eigen wijze invulling aan dit programma.