Gepubliceerd op:

12 juni 2014

Nieuwe raadscommissies: cultuur in commissie ZOCS


In de raadsvergadering van 5 juni 2014 stelde de gemeenteraad zeven vakcommissies in en benoemde de voorzitters van deze commissies. Inmiddels hebben er enkele verschuivingen in deze commissies plaatsgevonden en is de naam van de commissie waaronder cultuur valt, verandert. Cultuur valt nu onder de commissie zorg, onderwijs, cultuur en sport (ZOCS).

Raadscommissies:

 • commissie bouwen, wonen en buitenruimte; A.J.M. (Antoinette) Laan (VVD)
 • commissie gebieden; B.J. (Bart Joost) Van Rij (Leefbaar Rotterdam)
 • commissie haven, mobiliteit en duurzaamheid;  N. (Nils) Bernsen (D66)
 • commissie tot onderzoek van de rekening; L.C. (Leo) Bruijn (PvdA)
 • commissie veiligheid, organisatie en financiën; P.J. (Jos) Verveen (D66)
 • commissie werk en inkomen, participatie en volksgezondheid; L. (Lars) Sörensen (Leefbaar Rotterdam)
 • commissie zorg, onderwijs, cultuur en sport; J. (Judith) Bokhove (GroenLinks)

Werkterrein
De commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS) gaat over de volgende beleidsterreinen:

 • Integraal jeugdbeleid (met uitzondering van handhaving)
 • Jeugdzorg (decentralisatie)
 • Gezin
 • Welzijn
 • Maatschappelijke Ondersteuning en AWBZ (decentralisatie)
 • Onderwijsbeleid
 • Kunst en cultuur
 • Sport en recreatie
 • Evenementenbeleid, horeca en terrassenbeleid

Voor een actueel overzicht van de leden van de commissie ZOCS, volg de link van Cityportal Rotterdam.