Gepubliceerd op:

11 juni 2014

Indiendata gemeentelijke subsidies augustus en september 2014


(c) Fotograaf: Willem de Kam

Er naderen weer sluitingsdata voor incidentele subsidieaanvragen bij de gemeente Rotterdam: 1 augustus 2014 Visuele Kunsten, Letteren & Erfgoed, 1 september 2014 Podiumkunsten en Lokale mediaproducties. Hieronder een overzicht van de aankomende sluitingsdata per discipline met datum waarop uw aanvraag ontvangen moet zijn:

Lokale mediaproducties: 1 september 2014
De regeling Lokale mediaproducties is er om Rotterdamse (media)organisaties te stimuleren hun tv- of radioprogramma’s in te zetten voor de maatschappelijke en culturele functie van de lokale omroep.
Meer informatie vind u hier.

Podiumkunsten: 1 september 2014
Binnen het cluster Podiumkunsten kan onderscheid worden gemaakt tussen de volgende categorieën: theater, dans, mime, bewegingstheater, muziektheater en muziek (pop, jazz, wereld, klassiek) en alle mengvormen. Subsidies worden verstrekt voor onder andere voorstellingen, concerten, festivals, locatieprojecten, compositieopdrachten en programmering van podia. Meer informatie vindt u hier. 

Letteren & Erfgoed: 1 augustus 2014
Projectorganisaties, schrijvers en uitgeverijen kunnen voor financiële ondersteuning in aanmerking komen. Een auteur kan subsidie aanvragen voor het schrijven van een roman of dichtbundel, of voor het beschrijven van een Rotterdams cultuurhistorisch onderwerp. Een uitgeverij kan aanspraak maken op subsidie voor de uitgave van een roman, dichtbundel of voor een publicatie op het gebied van Rotterdams cultureel erfgoed. Meer informatie vindt u hier.

Visuele kunsten: 1 augustus 2014
Visuele Kunsten omvat architectuur en stedenbouw, beeldende kunst en fotografie, vormgeving en mode, bewegend beeld en e-culture. De subsidies op dit gebied dragen bij aan de ontwikkeling van de infrastructuur van de sector en stimuleren de relatie tussen aanbod en afname. Subsidies kunnen worden ingezet voor het faciliteren van collectieve voorzieningen en het bevorderen van publieksmanifestaties en -projecten zoals tentoonstellingen, congressen en filmfestivals. Voor cinematografische projecten bestaan aparte projectsubsidies voor onderzoek & ontwikkeling, scenario-ontwikkeling en (post)productie. Meer informatie vindt u hier.

Let op: de activiteit waarvoor een subsidieverzoek wordt ingediend, mag niet eerder plaatsvinden dan 8 weken na de sluitingsdatum van de betreffende subsidieronde.

Aanvullende informatie
Bekijk de pagina www.rotterdam.nl/subsidieskunstencultuur voor meer informatie over subsidies Kunst en Cultuur.