Gepubliceerd op:

3 juni 2014

Oproep publieksevenementen 2015


Manu Chao Publiek - Foto Bas Czerwinski

Met festivals vieren we de stad. Festivals brengen mensen samen en maken de stad levendig en aantrekkelijk. Rotterdam wil zich blijven onderscheiden als interessante en karakteristieke festivalstad. Daarom roept Rotterdam Festivals organisatoren op die daar een bijdrage aan kunnen leveren en in 2015 een publieksevenement willen realiseren in Rotterdam.

Rotterdam Festivals coördineert het evenementenbeleid in Rotterdam en realiseert een festivalaanbod met publieksevenementen die gedragen worden door Rotterdammers, de thema’s van de stad weerspiegelen en diep doordringen in de stad en de wereld.
Bij Rotterdam Festivals kunt u terecht om een evenement aan te melden voor de agenda en/of voor financiële ondersteuning.

De Rotterdamse evenementenagenda

Rotterdam Festivals stelt elk jaar de stedelijke evenementenagenda samen die evenwichtig is in tijd en ruimte. Deze presenteren we op 1 november. Alle plannen waar een vergunning voor vereist is, moeten zich aanmelden voor deze agenda. Rotterdam Festivals toetst deze plannen aan het evenementenbeleid van de stad en beoordeelt of deze een plek op de evenementenagenda krijgen. Eventuele knelpunten kunnen in een zo vroeg mogelijk stadium worden gesignaleerd en zo mogelijk opgelost worden. Plannen die niet voor 1 september aangemeld zijn, lopen het risico geen plek op de evenementenagenda van Rotterdam te krijgen. Geen plek op de evenementenagenda betekent ook geen mogelijkheid om een vergunning te krijgen.

Aanmelden

Wilt u uw evenement voor de evenementenagenda van 2015 aanmelden, dan vult u uiterlijk 1 september 2014 het online aanmeldformulier in. Als u een aanvraag indient voor financiële ondersteuning, is het evenement automatisch aangemeld voor de evenementenagenda.

Financiële ondersteuning

Rotterdam wil zich ook in de toekomst blijven onderscheiden als festivalstad. Festivalorganisatoren die daar een bijdrage aan leveren, kunnen  praktische ondersteuning krijgen van Rotterdam Festivals. Daarnaast kunnen zij ook voor financiële ondersteuning in aanmerking komen. 

Meer informatie hierover treft u in de oproep van Rotterdam Festivals.

Tagsfestivals