Gepubliceerd op:

3 juni 2014

Nieuwe deadline aanvraag O&O subsidies: dinsdag 26 augustus 2014


Boris van Berkum - Goddess. foto Mala Merel

De regeling Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies (O&O subsidie) voor kunstenaars die ingeschreven staan bij het CBK Rotterdam is erop gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad vergroot kan worden. 

De O&O subsidie is een subsidieregeling voor individuele kunstenaars, aanvragen met een collectief karakter of doelstelling vallen buiten het kader van deze regeling.

Voorbeelden van projecten zijn:
– Een afgebakende periode van onderzoek en verdieping.
– Internationale ontwikkeling van de beroepspraktijk, zoals artist-in-residency of een studiereis.
– Onderzoeksproject (naar inhoud, materiaal), experiment.
– Onderzoeksproject ter versterking van het Rotterdamse kunstklimaat.
– Publicatie; alleen indien deze een wezenlijk onderdeel uitmaakt van een onderzoek of ontwikkeling in het kader van deze regeling.

Het onderzoek, de studiereis of artist-in-residency betreft nadrukkelijk geen continuering van de reguliere beroepspraktijk.

In het reglement staat welke gegevens er samen met het aanvraagformulier aangeleverd moeten worden.
Op de PDF met de inleverdagen 2014 staan ook de namen van de commissieleden.

Wil je vooraf een O&O aanvraag bespreken?
Maak dan een afspraak met een van de medewerkers van het Art Office, Anton Hoeksema en Petra Laaper, voor het spreekuur 2014. Een afspraak duurt maximaal een half uur . Zorg dus dat je alles zoveel mogelijk op orde hebt. Is de aanvraag na bespreking compleet dan kun je ervoor kiezen hem meteen in te leveren voor de eerstvolgende ronde.

Meer informatie is te vinden op de website van het CBK Rotterdam.

Tagssubsidies