Gepubliceerd op:

28 mei 2014

Deadline aanvraag Non-Fictie Transmediaregeling 19 juni


De Non-Fictie Transmediaregeling is een subsidieregeling waarmee het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in samenwerking met het Mediafonds en het Nederlands Filmfonds nieuwe vormen van documentaire maken en storytelling stimuleren. Binnen dit samenwerkingsproject is voor 2014 door de drie fondsen een totaalbedrag van € 750.000 beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling en realisering van projecten met artistieke kwaliteit, die de grenzen van het lineaire documentaire genre onderzoeken en een maatschappelijk relevant onderwerp hebben. De eerstvolgende deadline is 19 juni 2014.

De drie fondsen willen met deze regeling projecten met artistieke kwaliteit binnen het interdisciplinaire medialandschap stimuleren, alsmede cross-overs en innovatie bevorderen bij producties waarin filmische elementen, vormgeving en e-cultuur samen komen.
Met een transmedia productie wordt bedoeld dat binnen een bepaalde periode via verschillende media (bijvoorbeeld via website, radio, televisie, sociaal netwerk, mobiele applicatie, boek of online spelomgeving) een verhaallijn wordt neergezet met complementaire inhoudelijke en creatieve dwarsverbanden. Deze non-fictie productie hoeft het gebruik van fictieve (spel)elementen in de uitwerking overigens niet in de weg te staan. Bovendien verhouden ze zich tot maatschappelijk relevante onderwerpen.

Kijk voor gehonoreerde projecten Transmedia 2013 op de nieuwspagina van het Mediafonds.
Op de website van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie vindt u informatie over de aanvraagprocedure.