Gepubliceerd op:

26 mei 2014

Ministerie OCW presenteert “Kerncijfers 2009-2013”


Kerncijfers Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 2009-2013

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) presenteert in deze publicatie de meest recente cijfers over de beleidsterreinen onderwijs, cultuur en wetenschap, plus een korte analyse. Dit jaar verschijnt Kerncijfers voor de laatste keer in deze vorm. In 2013 hebben OCW, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) besloten een gezamenlijke website te ontwikkelen waarmee op een efficiënte wijze de belangrijkste informatieproducten en publicaties over onderwijs kunnen worden geproduceerd en ontsloten. Ook de beleidsterreinen cultuur en wetenschap krijgen hier een plek. De website zal naast de OCW- publicatie ‘Kerncijfers’ ook de CBS-publicatie ‘Jaarboek Onderwijs’ vervangen. In 2015 is de nieuwe website voor het eerst online.

In het hoofdstuk ‘Cultuur en media’ komt een uitgebreid aanbod cultuuruitingen voor het voetlicht. Zo worden gegevens gepresenteerd over de Nederlandse film, de podiumkunsten, pers en omroep, openbare bibliotheken en cultureel erfgoed. Met al deze bijdragen biedt Kerncijfers een breed cijfermatig inzicht in de actuele organisatie en ontwikkelingen binnen onderwijs, cultuur en wetenschap.

Download hier het volledige verslag.