Gepubliceerd op:

19 mei 2014

Vereniging Rembrandt: advies kunst in publieke ruimte


De Vereniging Rembrandt heeft een advies over de omgang met kunst in de publieke ruimte uitgebracht. Het advies ‘Zorgvuldige omgang met kunst in het publiek domein. Bouwstenen voor een toekomstbestendige regeling’ levert bouwstenen om te komen tot een zo zorgvuldig mogelijke omgang met openbaar kunstbezit.

 Het advies doet voorstellen ter bevordering van een zo zorgvuldig mogelijke omgang met kunst in het publiek domein. De auteurs van het advies menen onder nadere dat er een noodzaak is om te komen tot een wettelijke bescherming voor alle kunst in het publiek domein, dus zowel landelijk als provinciaal en stedelijk. Zij menen dat er voldoende ruimte is voor een betere regeling die aan de ene kant bescherming biedt aan het openbaar kunstbezit, maar aan de andere kant ruimte laat voor noodzakelijke dynamiek waarvoor onttrekking van een kunstwerk aan het Nederlandse publiek domein soms nodig kan zijn.

Lees meer…