Gepubliceerd op:

19 mei 2014

Raad voor Cultuur adviseert positief over nieuwe Erfgoedwet


In het advies ‘Ontgrenzen en verbinden: naar een nieuw museaal bestel’ pleitte de Raad voor Cultuur voor één integrale Erfgoedwet waarin ook de (rijks)musea een plaats kunnen krijgen. Minister Bussemaker (OCW) beloofde dit advies over te nemen en de bescherming van collecties van nationaal belang te gaan regelen in de toekomstige Erfgoedwet. Inmiddels is het concept van deze wet klaar en de minister heeft de raad gevraagd hierover te adviseren. De raad is in grote lijnen positief over het wetsvoorstel.

Wel doet de Raad een aantal suggesties voor aanscherping, aanvulling en verbetering ervan, zoals:

  • Blijf onafhankelijke deskundigen inschakelen bij de aanwijzing van beschermd erfgoed;
  • Geef ‘ensembles’ (eenheid van gebouw, interieur, omgeving en ondergrond) ook de status van beschermd erfgoed;
  • Maak het mogelijk de bescherming van overheidscollecties uit te breiden tot erfgoed dat zich in de openbare ruimte bevindt;
  • De raad heeft geen bezwaar tegen beëindiging van zijn adviesrol rondom het aanwijzen/ afvoeren van rijksmonumenten. Wel vindt hij het belangrijk dat de minister zich periodiek uitspreekt en verantwoordt over het monumentenbestand;
  • Niet alleen de musea waar de rijkscollectie zich bevindt, maar ook musea binnen andere overheden moeten zich – als het aan de raad ligt – aan bepaalde normen houden. Het toezicht hierop is nog niet uniform geregeld. De raad adviseert dit in de Erfgoedwet op te nemen.

Lees hier het hele advies.