Gepubliceerd op:

14 mei 2014

Deadline aanvraag regeling “Ouderenparticipatie”


De eerstvolgende deadline voor deze regeling is 15 september 2014, 17.00 uur voor de voorbeeldprojecten (tussen de € 5.000 en € 24.999).

In 2015 zijn drie miljoen Nederlanders 65 jaar of ouder en de komende decennia blijft dit aantal bovendien sterk groeien. Bezig zijn met theater, muziek of beeldende kunst bevordert het welzijn van ouderen. Zo ontwikkelt het talent en versterkt het eigenwaarde. Daarnaast brengt het ouderen in contact met anderen en maakt het mensen onderdeel van een sociaal netwerk. Ouderen beschikken veelal over tijd en energie om als bezoeker, vrijwilliger of als actieve kunstbeoefenaar deel te nemen aan cultuur. Toch zijn er ook drempels voor ouderen om aan cultuur deel te nemen. Daarom gaat het Fonds Cultuurparticipatie de komende tijd inzetten op het versterken van actieve cultuurparticipatie van ouderen. Dit doen wij door voorbeeldstellende en beeldbepalende projecten te ondersteunen die het artistiek-inhoudelijke aanbod versterken. Het Fonds wil zoveel mogelijk praktische en sociale drempels voor ouderen om aan cultuur te doen, weghalen.

Aanvragen Op de pagina Aanvragen vindt u informatie over het indienen van een aanvraag.
preview aanvraagformulier ouderenparticipatie voorbeeldprojecten ronde 15 september 2014 (PDF)

Inspiratie Wilt u weten welke projecten er eerder binnen deze regeling zijn ondersteund? Bekijk het overzicht van alle gehonoreerde projecten. Of lees bij Inspiratie een uitgebreidere beschrijving van enkele inspirerende projecten waaraan het Fonds subsidie heeft  gegeven. Voor de regeling Ouderenparticipatie gaat het om de volgende  projecten:

Oerplanten atelier van stichting Hortus botanicus Leiden
(OLD)fashion(ed) van stichting de Nederlandse Dansdagen
My first demo van stichting Rotterdam International Fringe Festival (RIFF)
De wonderwinkel van stichting Kunst in de zorg
Gekleurd Grijs van Stichting Instituut voor Kunst en Cultuur
Museum voor 1 dag Gaat de provincie Utrecht in