Gepubliceerd op:

8 mei 2014

Rotterdam: Volle Kracht Vooruit | Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA sluiten coalitieakkoord


Het Rotterdamse coalitie-akkoord. (c) NOS.nl

Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA slaan de komende vier jaar de handen ineen om Rotterdam verder te brengen. Rotterdam moet sterker, veiliger, levendiger en gezelliger. Om dat te bereiken is lef, daadkracht en een open vizier nodig. Vandaag presenteerden fractievoorzitters Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam), Salima Belhaj (D66) en Hugo de Jonge (CDA) het nieuwe coalitieakkoord met als titel: Volle Kracht Vooruit.

In het akkoord worden vijf speerpunten gepresenteerd voor Rotterdam. Een stad waar Rotterdammers meer zeggenschap krijgen. Een stad die veilig, levendig en gezellig is. Een stad die hét laboratorium van Nederland is, waar innovatie en vernieuwing de standaard is. Een stad waar meer sterke schouders zijn en de lokale lasten fors omlaag gaan. En tot slot een stad waar zorg is voor elkaar en we omkijken naar elkaar.

In het akkoord is ook aandacht voor Cultuur:
“Rotterdam bruist van de culturele creativiteit. Op tal van plekken in de stad worden innovatieve initiatieven gestart. Wij zijn een gemeente die niet in de weg staat, maar ruimte laat aan deze dynamiek van de stad. Ruimte voor initiatieven, ruimte voor experiment, ruimte voor cultuur.

Rotterdam kent een groot en kwalitatief aanbod van culturele instellingen. We geloven in de iconen die Rotterdam rijk is. Deze zetten zichzelf, maar ook Rotterdam nationaal en internationaal op de kaart. Bovendien zorgen ze dat veel Rotterdammers in aanraking komen met kunst en cultuur. Ook de komende periode kunnen deze iconen rekenen op onze steun.

Naast de iconen hebben we ook aandacht voor het kleine, het vernieuwende, het onverwachte, het spannende. Rotterdam als stad voor pop, jazz en dance en live muziek in cafés. We gaan uit van de eigen kracht van initiatieven, maar staan klaar als onze hulp wordt gevraagd om (gemeentelijke) barrières te doorbreken.”

Lees hier de volledige paragraaf “Cultureel Ondernemerschap”.

Verder bevat het coalitieakkoord o.a.:

 • Forse uitbreiding van aantal controleurs op de metro
 • Geen bezuinigingen op cultuur
 • Forse investeringen in beter onderwijs, onder andere in leraren en Groep Nul
 • Aanpak woonoverlast door introductie van asowoningen
 • Nieuw programma Duurzaamheid voor schonere lucht en groenere wijken
 • Maatregelen om wijken sterker te maken en aantrekkelijk voor starters en gezinnen

Het nieuwe stadsbestuur van Rotterdam wordt gevormd door burgemeester Aboutaleb en zes wethouders. De beoogde portefeuilleverdeling is als volgt:

 • Leefbaar Rotterdam: Portefeuille Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte
 • D66: Portefeuille Financiën, Bestuur, Organisatie en Sport
 • Leefbaar Rotterdam: Portefeuille Werkgelegenheid en Economie
 • CDA: Portefeuille Onderwijs, Jeugd en Zorg
 • D66: Portefeuille Duurzaamheid, Mobiliteit, Haven en Cultuur
 • Leefbaar Rotterdam: Portefeuille Stedelijke Ontwikkeling en Integratie

Klik hier voor het volledige coalitieakkoord 2014-2018 Rotterdam: Volle kracht vooruit