Gepubliceerd op:

8 mei 2014

2 Rotterdamse plannen gehonoreerd regeling Opdrachtgeverschap


(c) Marieke van der Lippe, Vloed, 2011

Onlangs zijn door het Mondriaan Fonds 11 projecten gehonoreerd waarbij opdrachtgevers samenwerken met in totaal 23 beeldend kunstenaars, onder wie Jan Dibbets, Lucas Lenglet, Bik Van der Pol, Hans van der Meer en Rory Pilgrim. 

De Bijdrage Opdrachtgeverschap is gericht op publieke én private opdrachtgevers die openbaar toegankelijke beeldende kunstprojecten willen realiseren. Het Mondriaan Fonds stimuleert initiatieven waarbij het maken van beeldende kunst nadrukkelijk wordt verbonden aan het tonen ervan. Met de regeling wordt een brug geslagen met verschillende maatschappelijke sectoren en culturele disciplines.

Onder de projecten bevinden zich ook 3 Rotterdamse projecten:

Mystiek en Verzet – De Pauluskerk in het centrum van Rotterdam manifesteert zich al sinds de jaren tachtig als sociaal betrokken kerk met veel aandacht voor onderwerpen als illegaliteit, armoede, arbeidsmigratie, dakloosheid en sociaal-psychische problemen. In 2013 is de Pauluskerk heropend in een nieuw gebouw van de Engelse architect William Alsop. De kerk bevat naast een kerkzaal en vergaderruimtes ook een zogenaamde ‘Open Huis’ en een ‘Kerkplein’, twee ruimtes die de kerk als verlenging van de openbare ruimte beschouwt. De Pauluskerk heeft Marieke van der Lippe gevraagd een videotriptiek te maken voor het Kerkplein. Zij ontwikkelde een concept getiteld Mystiek en Verzet, ontleend aan het theologische werk van Dorothee Sölle (1927-2003) over de relatie tussen de religieuze ervaring en het maatschappelijk verzet. In de triptiek draaien op drie monitoren parallel verschillende loops: één bevat interviews met de bezoekers van de Pauluskerk, één bevat bewegende alledaagse beelden die verwonderen, en één portretteert Rotterdam als grote stad. Gezamenlijk dienen ze een appèl van verwondering en engagement te doen op de bezoekers van de Pauluskerk.

The Part In The Story Where A Part Becomes A Part Of Something Else – Opdracht van kunstinstelling Witte de With in Rotterdam in het kader van de expositie The Part In The Story… aan de volgende kunstenaars: Lucas Lenglet, Bik Van der Pol en Praneet Soi. Zij maken nieuw werk voor een groepstentoonstelling waaraan meer dan veertig internationale kunstenaars deelnemen. Het centrale onderwerp van de tentoonstelling is de wisselwerking tussen objecten, situaties en verhalen. Dit wordt zichtbaar gemaakt volgens principes als spanning, zwaartekracht en momentum. Lucas Lenglet maakt een werk bestaande uit elementen van polyuretaan die functioneren als versterkers en verzachters van de ruimte waarin ze geplaatst worden. Het werk van Bik Van der Pol behelst een transformatie van een bestaand werk in de openbare ruimte. Praneet Soi maakt een neon-werk gebaseerd op een persoonlijk verhaal waarin Hong Kong en zijn grootvader een belangrijke rol spelen. De werken zullen te zien zijn van 22 mei tot 17 augustus 2014.

ZELF! – Kinderkunsthal Villa Zebra gaat een langdurige samenwerking aan het jong talent Birgit Verwer. Villa Zebra wil met de kunstenaar het tentoonstellingsproject ZELF! verder door ontwikkelen. ZELF! is een semipermanente kunsttentoonstelling met installaties van kunstenaars, speciaal gemaakt voor peuters en kleuters van 3-6 jaar. Birgit Verwer wil voor Villa Zebra een aantal installaties maken die zijn samengesteld uit gevonden en verzamelde materialen. Ze wil met haar werk kinderen prikkelen en laten verwonderen en ze aanzetten om dingen zelf te doen. Door de samenwerking worden jonge kinderen spelenderwijs met hedendaagse beeldende kunst in aanraking gebracht. Op basis van de reacties van kinderen en ouders wordt specifiek voor het werk van de kunstenaar educatief materiaal ontwikkeld. De kunstenaar wil de ervaringen van het project gebruiken om nieuwe invalshoeken, ideeën en mogelijkheden te onderzoeken binnen haar eigen werk.

De eerstvolgende deadline voor de aanvraagronde Bijdrage Opdrachtgeverschap is 16 mei.
De deadline voor de aanvraagronde Werkbijdrage Jong Talent+Opdrachtgever en Werkbijdrage Bewezen Talent+Opdrachtgever is 5 september.

Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van het Mondriaan Fonds.