Gepubliceerd op:

1 mei 2014

Sluitingsdata Stimuleringsfonds Creatieve Industrie | mei 2014


In mei zijn er sluitingsdata van de deelregelingen Architectuur, E-cultuur, Internationalisering, Vormgeving, Gamefonds en het TAX-videoclipfonds. Wilt u subsidie aanvragen via één van deze regelingen? Doe dat dan uiterlijk op 8 mei (Architectuur, E-cultuur, Internationalisering) of 15 mei (Vormgeving, Gamefonds, TAX-videoclipfonds).

Advies: Het is raadzaam om voorafgaand aan een sluitingsdatum een conceptplan of conceptaanvraag aan het Stimuleringsfonds voor te leggen.

Meer informatie is te vinden op de website van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.