Gepubliceerd op:

1 mei 2014

Gezocht: 3 leden Toetsingscommissie Ontzamelen


Wereldmuseum. Foto: Marc Heeman

Met ingang van april 2014 hebben Museum Boijmans van Beuningen, het Wereldmuseum, Museum Rotterdam, Maritiem Museum Rotterdam en het Centrum voor Beeldende Kunst de mogelijkheid gekregen delen van de gemeentelijke collectie die zij beheren, te ontzamelen. Zij kunnen het college van Burgemeester en Wethouders voorstellen doen voor ontzamelen van delen van de collectie door verkoop, ruil of herplaatsing van kunstwerken die met gemeentelijk geld zijn gefinancierd.

Bekijk de Visie Ontzamelen van de gemeentelijke museumcollecties.  Bekijk het Uitvoeringsprotocol ontzamelen.

Alle ingediende voorstellen tot ontzamelen worden getoetst door een onafhankelijke toetsingscommissie. De Toetsingscommissie Ontzamelen heeft de opdracht te toetsen of de afgesproken ontzamelprocedure door de collectiebeheerders (de musea) zorgvuldig en juist doorlopen is en brengt per ontzamelvoorstel advies uit aan het college van Burgemeester en Wethouders, dat vervolgens over ieder ontzamelvoorstel afzonderlijk besluit.

De werving van leden voor de Toetsingscommissie Ontzamelen is inmiddels gestart.
Bekijk de informatie over de wervingsprocedure en de rol van de Toetsingscommissie.