Gepubliceerd op:

24 april 2014

Deadline Internationalisering 8 mei, Stimuleringsfonds


De Deelregeling Internationalisering Creatieve Industrie is een subsidieregeling waarmee het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten ondersteunt die door hun excellente kwaliteit de internationale reputatie en marktverruiming van de Nederlandse creatieve industrie op het gebied van architectuur, vormgeving en e-cultuur, inclusief mode en gaming, bevorderen.

Het gaat om strategische projecten waarin samenwerking tussen partijen in binnen- en buitenland en tussen meerdere ontwerpers en organisaties aan de orde is. Vanuit een buitenlandse vraag en culturele invalshoek dragen deze projecten bij aan oplossingen voor maatschappelijke thema’s en/of aan de opbouw van structurele relaties nationaal en internationaal.

In het jaar 2014 vinden er vier aanvraagrondes plaats voor deze deelregeling. Per ronde is er een bedrag beschikbaar van €300.000. De eerstvolgende deadline voor de Deelregeling Internationalisering is 8 mei.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Relevant nieuws