Gepubliceerd op:

23 april 2014

Mogelijk nieuwe regels vennootschapsbelasting en eventuele gevolgen voor ‘voormalige takken van dienst’


Op 14 april heeft de regering een concept wetsvoorstel gepubliceerd dat voorziet in enkele ingrijpende wijzigingen in de vennootschapsbelastingplicht van overheidsbedrijven. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de zogenaamde voormalige takken van dienst in de culturele sector van Rotterdam. Culturele instellingen kunnen nog t/m 12 mei op het wetsvoorstel reageren. De Raad houdt contact met het Ministerie van OC&W over mogelijke gevolgen voor de culturele sector.

Overheidsondernemingen betalen nu geen vennootschapsbelasting
In de bestaande regeling bestaat voor overheidsondernemingen in beginsel geen vennootschapsbelastingplicht. In het bijzonder zijn veel diensten verricht door overheidslichamen niet belast met vennootschapsbelasting. In de nieuwe regeling geldt voor elke onderneming van een overheidslichaam in beginsel wél vennootschapsbelastingplicht. Of de onderneming al dan niet in een afzonderlijke rechtspersoon is ondergebracht is niet relevant.

Mogelijke gevolgen voor B3-instellingen culturele sector
Als dit wetsvoorstel definitief wordt, kan dit gevolgen hebben voor de voormalige ‘takken van dienst’ die nu zijn verzelfstandigd (de zogenaamde B3-instellingen). Dit zijn vrijwel alle musea, maar bijvoorbeeld ook de bibliotheek. De nieuwe regeling zou op uiterlijk 1 januari 2016 in werking moeten treden voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016.

Internetconsultatie
Voordat het concept wetsvoorstel definitief wordt, organiseert de overheid nog een internetconsultatie. Instellingen kunnen online reageren op het concept wetsvoorstel, waardoor het eventueel op kleine punten zou kunnen worden aangepast. De Raad adviseert culturele instellingen die in de problemen komen door het wetsvoorstel deel te nemen aan de online internetconsultatie

De Raad houdt contact met Ministerie van OC&W
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur heeft inmiddels contact met het Ministerie van OC&W over mogelijke gevolgen voor culturele instellingen. Het Ministerie van OC&W wacht eerst het wetsvoorstel af, alvorens het hierover een standpunt inneemt. De Raad zal de sector het komende jaar blijven informeren over het concept wetsvoorstel en mogelijke gevolgen voor de culturele sector.

Geen verschillen meer in vennootschapsbelastingplicht
Met het concept wetsvoorstel wil de regering dat er straks geen verschil meer is in de vennootschapsbelastingplicht tussen private en publieke ondernemingen. De regering ziet dit als concurrentieverstoring en komt hiermee ook tegemoet aan de wensen van de Europese Commissie. Deze ziet het in stand houden van de verschillen als ‘staatssteun’.

Meer informatie
Website Rijksoverheid
Indien u vragen heeft, kunt u ook altijd contact opnemen met de Raad via +31 (0)10 433 58 33 of rrkc@rrkc.nl.