Gepubliceerd op:

18 april 2014

Museum Boijmans van Beuningen richt nieuw investeringsfonds op


Museum Boijmans van Beuningen en de museumtuin. (C) Studio Hans Wilschut, 2008.

Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam heeft een investeringsfonds gelanceerd om zijn toekomst veilig te stellen. Museum Boijmans Van Beuningen heeft als taak de kunstverzameling voor de eeuwigheid te behouden, te verzorgen, te onderzoeken en te delen met het publiek. Hiervoor wordt gewerkt aan een duurzame financiële basis in de vorm van een investeringsfonds (zogeheten endowment).

Het museum wil met het fonds een vermogen opbouwen van minstens 25 miljoen euro. Het geld moet voor een groot deel worden opgehaald bij bedrijven en particulieren, die het kunnen schenken of lenen.
Met het fonds wil het museum strategische investeringen kunnen doen in restauraties, aankopen, tentoonstellingen en activiteiten. ”Het moet ervoor zorgen dat het museum ook voor volgende generaties een plek van betekenis blijft waar iedereen kan genieten van de bijzondere collecties.”

Het vermogen wordt ondergebracht bij een hiervoor opgerichte stichting. Die verplicht zich om het vermogen in stand te houden. Het rendement op dit vermogen wordt jaarlijks ingezet om projecten en activiteiten van het museum te ondersteunen. Bij het beheer zijn de Rabobank en Robeco betrokken.

Garantie
”Zij garanderen dat de giften en leningen die worden toegekend, zorgvuldig worden beheerd en belegd”, stelt het museum. Particulieren en bedrijven die geld geven, krijgen een voorkeursbehandeling. Zo mogen ze het museum buiten openingstijden in alle rust bezoeken of worden ze voorgesteld aan kunstenaars.

Boijmans Van Beuningen is naar eigen zeggen een van de eerste musea in Nederland die op deze manier vermogen opbouwt.

Bron: nu.nl