Gepubliceerd op:

16 april 2014

Regeling Investeringsbijdragen voor Rotterdamse Kunstenaars


(c) Anne-Mercedes Langhorst, 2013

Met de Regeling Investeringsbijdragen voor Rotterdamse kunstenaars wil het CBK Rotterdam een impuls geven aan het cultureel ondernemerschap van kunstenaars. Bestaande kunstenaarspraktijken kunnen zich mede daardoor optimaal ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad vergroten.

Om in aanmerking te komen dient er sprake te zijn van een opdrachtsituatie met een opdrachtgever en een opdrachtnemer. De opdrachten dienen in of met betrekking tot Rotterdam te worden gerealiseerd en het resultaat moet openbaar zijn. Een bijdrage is alleen mogelijk als er sprake is van een aantoonbaar tekort.

De bijdrage is met name bedoeld als honorarium voor de kunstenaar. De hoogte van het honorarium is afhankelijk van het karakter van de uit te voeren opdracht, en zal in deze context beoordeeld worden. Het betreft nadrukkelijk een regeling voor individuele kunstenaars die staan ingeschreven bij het Centrum voor Beeldende Kunst Rotterdam. Voor aanvragen met een collectief karakter of doelstelling kunt u zich wenden tot de dienst Sport & Cultuur bij de gemeente Rotterdam.

Meer informatie kunt u terugvinden op de website van het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam