Gepubliceerd op:

16 april 2014

Open Oproep: vier beurzen voor internationale talentontwikkeling


Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voert in de jaren 2014-2016 in opdracht van het Ministerie van OCW het programma Talentontwikkeling in Internationale Context uit. Ontwerpers, vormgevers, makers, critici en/of curatoren uit de creatieve industrie (e-cultuur, vormgeving, architectuur) kunnen binnen dit programma een aanvraag voor een bijdrage indienen van maximaal € 25.000.

Het programma Talentontwikkeling in Internationale Context is gericht op de verdieping van de artistieke en professionele ontwikkeling van ontwerpers en makers die behoren tot de top van de creatieve industrie. Voorwaarde voor deelname is de samenwerking met een internationale instelling, organisatie of bedrijf met een uitstekende reputatie. Jaarlijks is er slechts één ronde.

De aanvraag kan tot 1 juni 2014 worden ingediend bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Voor meer informatie bekijkt u de website van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.