Gepubliceerd op:

16 april 2014

CBK Rotterdam en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie werken samen met het Fonds Kwadraat


Dit werk van Lizanne Freijsen kwam mede tot stand dankzij een lening van het Materiaalfonds.

Ontwerpers die voor een projectvoorstel een positieve beoordeling hebben gekregen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kunnen als zij dat willen zonder extra aanvraag een aanvullende rentevrije lening ontvangen. Subsidie en lening zijn dus bij één loket aan te vragen. Buiten deze regeling om kunnen vormgevers en ontwerpers natuurlijk ook terecht bij het Fonds Kwadraat voor een rentevrije lening, met of zonder subsidie.

Het CBK Rotterdam heeft binnen het Fonds Kwadraat een fonds op naam ingericht: het CBK Fonds Kwadraat. Dit fonds is bedoeld voor Rotterdamse kunstenaars en kunstinitiatieven. De maximale lening is € 8.000. Kunstenaars die hiervoor in aanmerking willen komen kunnen rechtstreeks bij het Materiaalfonds een aanvraag indienen

Data en deadlines:

Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend. De adviescommissie via het Materiaalfonds komt minstens vijf keer per jaar bijeen. Namens het CBK Rotterdam zal een deskundige plaatsnemen in de commissie die adviseert over de aanvragen voor het CBK Fonds Kwadraat. De deadline voor een aanvraag is twee weken voor een commissiebijeenkomst. De indiening deadlines zijn:
• 8 november 2016
• 13 januari 2017

Meer informatie is te vinden op de site van het Fonds Kwadraat.
Zie ook BINDEN voor meer informatie over financieringsregelingen.

Relevant nieuws