Gepubliceerd op:

9 april 2014

KinderOOGcentrum genomineerd voor de Hedy d’Anconaprijs


De Hedy d’Ancona-prijs richt zich specifiek op gebouwen in de zorgsector waarbij stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur, architectuur en/of interieurarchitectuur het zorgconcept ondersteunen. Het kan gaan om nieuwbouw, herbestemming, renovatie of om een gebiedsontwikkeling van een ensemble van gebouwen, waarvan minimaal één gebouw is voltooid. Iedereen kan een project voordragen: opdrachtgevers, ontwerpers, initiatiefnemers, zorgprofessionals, corporaties, ontwikkelaars, zorgondernemers, gemeenten, gebruikers.

Doelstelling 2014
De Hedy d’Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur heeft als doelstelling bekendheid te geven aan voorbeeldige architectuur in de zorgsector bij alle betrokken partijen: opdrachtgevers, architecten, zorgprofessionals, overheden, gebruikers en ontwerponderwijs.

KinderOOGcentrum
De ontwikkeling van het KinderOOGcentrum binnen het Oogziekenhuis Rotterdam is een van de genomineerden voor de Hedy d´Anconaprijs. Binnen het KinderOOGcentrum draait alles om angstreductie. De architect is het Rotterdamse bureau  eklund_terbeek architecten.

Prijsuitreiking
Op donderdag 5 juni zal tijdens een feestelijke bijeenkomst de Hedy d’Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur 2014 worden uitgereikt. In de weken voorafgaand aan deze datum zendt KunstUur de serie ZieZorg uit. Iedere week ziet u een van de zeven genomineerde projecten in beeld gebracht. Te beginnen op zondag 13 april 18:50 uur, Ned2, met de Daklozenopvang Anton de Komplein in Amsterdam Zuidoost.

Uitzendingen Zie Zorg om 18:50 uur, op Ned2.

13 april: Daklozenopvang Anton de Komplein, Amsterdam
20 april: Kinderoogcentrum, Rotterdam
27 april: Het Dorp, Arnhem
11 mei: Veilige Veste, Leeuwarden
18 mei: De Keyzer, Amsterdam
25 mei: Koninklijke Kentalis, Sint Michielsgestel
1 juni: Victas Nieuwbouw, Utrecht
8 juni: Bekendmaking Winnaar