Gepubliceerd op:

1 april 2014

Tussentijdse evaluaties Cultuurplan 2013-2016 van start


Tussentijdse evaluatie Cultuurplan

Bij de vaststelling van het Cultuurplan 2013-2016 heeft het college van Burgemeesters en Wethouders besloten dat tien culturele instellingen tussentijds geëvalueerd worden. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur voert deze evaluatie op verzoek van het college uit.

Tussenevaluatie van 10 culturele instellingen
De tien culturele instellingen die tussentijds worden geëvalueerd zijn: Centrum Beeldende Kunst Rotterdam, Luxor Theater, MAMA, Maritiem Museum Rotterdam – Havenmuseum Rotterdam Museum Rotterdam / OorlogsVerzetsmuseum, Scapino Ballet, td MAAS, Theater Rotterdam, Witte de With en WORM.

Van evaluatie tot beslissing
De RRKC voert de evaluatie uit. Een speciale commissie tussentijdse evaluatie voert tussen 31 maart en 17 april gesprekken met de te evalueren instellingen. De Raad dient zijn advies uiterlijk 1 september 2014 in bij de wethouder cultuur. In het najaar neemt het college van b en w een besluit over de adviezen inzake de tussentijdse evaluaties. Het formele besluit hierover valt tijdens de behandeling van de nieuwe gemeentelijke begroting.

Commissies tussentijdse evaluatie
De Raad heeft commissies samengesteld die de tussentijdse evaluatie uitvoeren. De commissies bestaan in ieder geval uit een RRKC-lid en een secretaris van het bureau van de Raad. Verder nemen experts uit het veld en in sommige commissies ook een jongRRKC-lid zitting. RRKC-leden Jacqueline Veenendaal en Ulrike Söbbeke zitten de commissies voor.

Commissies Tussentijdse evaluatie Cultuurplan 2013-2016

Waarom tussentijds evalueren?
Het college van b en w kan bij de toekenning van een Cultuurplansubsidie besluiten een instelling tussentijds te evalueren. Bijvoorbeeld omdat een instelling tijdens de Cultuurplanperiode gaat fuseren, het een nieuwe instelling betreft, of als instellingen inhoudelijk of zakelijk een grote koerswijziging inzetten. Het college van b en w vraagt de Raad daarom twee jaar na de start van het Cultuurplan om deze instellingen te evalueren.

Verlenging van subsidie
Culturele instellingen met een tussentijdse evaluatie zijn voor twee jaar opgenomen in het Cultuurplan. In het tweede jaar van het Cultuurplan dient de instelling een aantal jaarstukken in te leveren bij een speciale commissie van de Raad. Deze commissie voert ook een gesprek met de directie van de instelling. Een aantal van deze instellingen wordt ook getoetst op organisatorische en inhoudelijke ontwikkelingen of op specifieke onderwerpen. Vervolgens adviseert de commissie of een verlenging van de subsidie met twee jaar wenselijk is.

Cultuurplan
De tussentijdse evaluaties zijn onderdeel van de Cultuurplanprocedure. Alvorens een nieuw Cultuurplan ingaat, dient een Cultuurplanprocedure doorlopen te worden. De tussentijdse evaluaties, monitorgesprekken en sectoranalyse maken deel uit van het lopende cultuurplan en zien vooruit naar het volgende cultuurplan.

Relevant nieuws