Gepubliceerd op:

31 maart 2014

Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur onderzoekt samenwerking Cultuurplan


In het Cultuurplan 2013-2016 is een aantal nieuwe samenwerkingsverbanden tussen culturele instellingen ontstaan. In de motie ‘Naar een cultuur van samenwerking’ geeft de gemeenteraad aan tussentijds op de hoogte te willen worden gehouden. Het college van b en w heeft de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur daarom gevraagd over een aantal van deze nieuwe samenwerkingsverbanden te rapporteren.

Motie ‘Naar een cultuur van samenwerking’
Samenwerking tussen culturele instellingen is één van de uitgangspunten van het Cultuurplan 2013-2016. In november 2012 heeft de Rotterdamse gemeenteraad tijdens de begrotingsbehandeling van het Cultuurplan 2013-2016 de motie ‘Naar een cultuur van samenwerking’ aangenomen. In de motie wordt het college verzocht te rapporteren over het verloop van samenwerkingsverbanden, halverwege de looptijd van de Cultuurplanperiode. Het college heeft de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur gevraagd deze rapportage uit te voeren.

Motie ‘Naar een cultuur van samenwerking

Ter afdoening van de motie voert de Raad begin mei gesprekken met instellingen over hun samenwerking. Dit zijn:
– WMDC, Codarts, De Doelen, Bird en Music Matters
– Residentie Orkest en RPHO
– Rotterdams Wijktheater en Cultuurwerkplaats IJsselmonde
– Operadagen Rotterdam en Rotterdam Philharmonic Gergiev Festival

De inventarisatie van de samenwerking tussen MAAS en de Gouvernestraat komt te vervallen, omdat MAAS het pand aan de Gouvernestraat inmiddels niet meer bespeelt.

Samenwerking als onderdeel van tussentijdse evaluatie
Een aantal van deze samenwerkingsverbanden wordt dit voorjaar in de tussentijdse evaluaties van deze instellingen meegenomen. Dit geldt voor de clusters MAMA, Witte de With en TENT, de samenwerkende partners van Theater Rotterdam, het Havenmuseum/ Maritiem Museum en Museum Rotterdam en het Oorlogsverzetsmuseum.

De Raad rapporteert uiterlijk 1 september 2014 aan het college van b en w.