Gepubliceerd op:

30 maart 2014

Oproep Rotterdamse creatieve industrie: werken aan het onderwijs


Hoe kan de creatieve industrie de inrichting en de kwaliteit van het onderwijs in Nederland verbeteren? Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Waag Society zijn op zoek naar teams die een visie kunnen formuleren op de betekenis van creativiteit in het onderwijs en de gevolgen die dit heeft voor de leeromgeving. De Raad attendeert ontwerpers uit de Rotterdamse creatieve industrie op deze oproep. 

De snel veranderende maatschappij en economie vragen om een nieuwe visie op leren en leeromgevingen. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voert voert daarom in opdracht van het ministerie van OCW een programma uit gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de onderwijsomgeving. Het Stimuleringsfonds en Waag Society werken bovendien samen om de kennis en kunde van de creatieve industrie te benutten voor het denken over de inrichting van het beroepsonderwijs voor jongeren en de omgeving die daarbij hoort. Tot die omgeving behoren evengoed de inrichting, het meubilair, het gebruik van digitale media en werkplaatsen tot en met de relatie met de buurt of de aansluiting op infrastructuurnetwerken.

Schrijf een voorstel
Het Stimuleringsfonds en Waag Society vragen van deelnemende teams een visie te formuleren op de betekenis van creativiteit in het onderwijs en de gevolgen die dit heeft voor de leeromgeving. In hoeverre is het bevorderen van creativiteit gekoppeld aan onderwijsconcepten, die zich richten op ‘denken en doen’? Van de teams wordt gevraagd een voorstel te schrijven waarin wordt ingegaan op de visie en vraagstelling, de werkwijze en de betrokken deskundigheid. Samenwerking met andere creatieve c.q. wetenschappelijke disciplines en met onderwijsinstellingen is gewenst.

Indienen
De voorstellen kunnen tot 15 mei worden ingediend bij het Stimuleringsfonds. Uit de inzendingen worden maximaal 5 voorstellen geselecteerd. Per geselecteerd voorstel stelt het Stimuleringsfonds een maximum bedrag van €10.000,- beschikbaar voor de uitwerking tot een goed onderbouwde subsidieaanvraag met een gedegen projectplan. Op basis van dit projectplan kan een subsidie van maximaal € 40.000 aangevraagd worden voor de uitvoering van het project.

Lees meer op de website van het Stimuleringsfonds.