Gepubliceerd op:

27 maart 2014

Toekenningen 2e ronde Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies CBK


Eendracht maakt macht, 2012. Teun Vonk

In de tweede ronde O&O subsidies 2014 van het Centrum Beeldende Kunst zijn in totaal 8 aanvragen goedgekeurd. Elke goedgekeurde aanvraag ontvangt een bijdrage die de beeldend kunstenaar in staat stelt zijn beroepspraktijk verder te ontwikkelen. De regeling Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies (O&O subsidie) is erop gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad kunnen vergroten.

Voor de tweede ronde waren er in totaal 23 aanvragen die gezamenlijk een bedrag vertegenwoordigden van € 178.649,85. Van die aanvragen werden er 8 gehonoreerd, die gezamenlijk een bedrag vertegenwoordigden van € 61.949,85

Op de website van het CBK staat een overzicht van aanvragen die werden gehonoreerd.