Gepubliceerd op:

26 maart 2014

China en Nederland verbeteren samenwerking in cultuur en creatieve industrie


Culturele samenwerking China Nederland

Minister Bussemaker heeft in Beijing een Memorandum of Understanding (MoU) gesloten met haar Chinese ambtsgenoot Cai Wu, waarmee het voor Nederlandse cultuurmakers in het bijzonder en de creatieve industrie in het algemeen een stuk makkelijker wordt om de vleugels uit te slaan op de immense Chinese cultuurmarkt.

Minister Bussemaker: ,,Dit biedt ongekende mogelijkheden voor de Nederlandse creatieve industrie. Een gigantisch nieuw werkterrein opent zich. In China openen 100 nieuwe musea per jaar en 10 bioscoopzalen per dag de deuren. Laat dat er een paar meer of minder zijn; het is heel veel. In al die musea en bioscoopzalen moet wel wat te zien zijn; hier ligt een mooie kans voor de Nederlandse culturele en creatieve sector.’’

Museumtraining
Het eerste concrete voorbeeld van de nieuwe samenwerking is het trainingsprogramma dat Nederlandse musea en kennisinstellingen in China opzetten. Dit jaar nog zal het Van Gogh museum en de Reinwardt Academie in China trainingen geven over collectiebeheer, ontwerp van tentoonstellingen en museummanagement. Beide instellingen hebben hierover deze week een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Chinese museumvereniging en de academie van Schone Kunsten/Beeldende Kunst. De verwachting is dat deze samenwerking ook zal leiden tot uitwisseling van tentoonstellingen.

Filmindustrie
De afspraken geven ook een stevige impuls aan de uitwisseling tussen filmmakers in beide landen. Zo krijgen jonge filmmakers de kans om hun afstudeerwerk te laten zien bij de Beijing Film Academy en wordt er gewerkt aan een Holland Film Festival in Beijing. Het succesvolle online filmfestival One Touch dat in 2013 voor het eerst werd gehouden krijgt dit jaar een vervolg. De samenwerkingsovereenkomst legt daarnaast de basis voor een zogeheten co-productieverdrag tussen beide landen. Nederlandse films en documentaires krijgen dan beter toegang tot de immense Chinese markt.

Innovatie
Net als in Nederland is de creatieve industrie voor China een belangrijke motor van innovatie. In China geldt dit de komende jaren vooral voor de stedenbouw. De trek naar de steden houdt aan, waardoor de leefbaarheid in het gedrang komt. De Nederlandse kunstenaar-ondernemer Daan Roosegaarde speelt daar handig op in, met zijn smogproject en de smart highway. Met name Beijing is in gesprek met Roosegaarde voor oplossingen van de problemen waar die stad mee kampt. De overeenkomst maakt ook samenwerking en uitwisseling op dit terrein eenvoudiger. Zo zal de Nederlandse creatieve industrie zich nadrukkelijk presenteren tijdens de Beijing Design Week 2014.

Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/03/24/china-zet-deuren-verder-open-voor-nederlandse-cultuurmakers.html