Gepubliceerd op:

25 maart 2014

10 aanbevelingen voor een innovatief kunst- en cultuurbeleid


Fotograaf: Ossip van Duivenbode

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart en naar aanleiding van het Cultuurdebat Kiezen is een Kunst heeft de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur tien aanbevelingen geformuleerd voor de politici van Rotterdam. De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur gaat hierover graag het gesprek aan met de nieuwe bestuurders van de stad.  

U kunt het bestand hier downloaden.

1. De waarde van kunst en cultuur voor de stad

Kunst en cultuur leveren een forse bijdrage aan de stedelijke economie en aantrekkelijkheid van de stad; voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Kunst en cultuur zijn in een competitieve stad als Rotterdam daarom een investering. Nu alle investeringen in kunst, cultuur en de aantrekkelijke stad eindelijk tot de verwachte doorbraak hebben geleid in de beleving van Rotterdammers en ons nationale en internationale imago, is de stad gebaat bij een positieve houding ten opzichte van kunst en cultuur. Koester dus de kwalitatief hoogwaardige kunst en cultuur in de stad en de Rotterdamse kunstenaars.

2. De wereld komt naar Rotterdam; Rotterdam gaat naar de wereld

De wereld kijkt vol belangstelling naar Rotterdam en zijn kunst, architectuur en creatieve industrie. De Rotterdamse kunst gaat zelf ook steeds vaker de wereld over, waardoor het imago van Rotterdam buiten de stad- en landgrenzen nog verder wordt versterkt. De focus in kunst- en cultuurbeleid ligt de laatste tijd – terecht – voor een groot deel op de stad en zelfs de binnenstad. Toch is het ook belangrijk om deze nieuwe golf van internationale aandacht vast te houden en verder uit te bouwen via de internationale activiteiten van kunstenaars en culturele instellingen. Ondersteun deze activiteiten, stimuleer de samenwerking tussen de cultuursector en citymarketeers en betrek culturele instellingen bij de internationale reisagenda van het college.

3. Cultuureducatie: kansen voor de jongste stad van Nederland

Iedereen ziet kansen in cultuureducatie. En dat is positief, zeker in de jongste stad van Nederland. Een groot aantal culturele instellingen werkt al jaren hard om Rotterdam, dé Stad voor Cultuureducatie te maken. Voer vanaf nu ook een duidelijk en concreet (onderwijs)beleid en zorg dat cultuureducatie een stevige plek naast rekenen en taal in het curriculum krijgt. Neem cultuureducatie bijvoorbeeld op in het Beter Presteren Plan II, geef blijvende aandacht aan het vak CKV en de ontwikkeling van 21st century skills in het (v)mbo.

4. Wethouder Kunst, Creatieve industrie en Stedelijke Innovatie

De kunstsector en de creatieve industrie werken steeds vaker in partnerschap met zorg- en maatschappelijke instellingen, bedrijven in de haven, scholen en sportinstellingen aan oplossingen voor grootstedelijke problematiek. Kunst en cultuur raken dus steeds meer verweven met andere gemeentelijke (beleids)terreinen en dit vraagt om integrale investeringen en beslissingen. Kunst en cultuur inzetten voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de stad vraagt om een strategie die het gehele college aangaat. De nieuwe wethouder Kunst, Creatieve Industrie en Stedelijke Innovatie verbindt deze domeinen en neemt het voortouw in de samenwerking met de collega-wethouders.

5. De creatieve industrie als motor voor innovatie en verandering

De creatieve industrie kan een belangrijke motor zijn voor creatieve oplossingen voor stedelijke vraagstukken. Niet voor niets heeft het Rijk de creatieve industrie als één van de topsectoren benoemd. Juist in een stad als Rotterdam liggen hier kansen. Het gemeentebestuur heeft dan ook al langere tijd plannen en ideeën voor de creatieve industrie. Benut de Research & Development afdeling van de stad en investeer nu echt in een Rotterdam Creative Commission.

6. Investeer in programmering, talent en kwaliteit

De stad investeert veel in de bouw van nieuwe architectonische iconen. Ze zijn dan ook vaak belangrijke aanjagers van stedelijke verandering. De exploitatie van nieuwe cultuurgebouwen en kosten voor verbouwingen komen echter vaak in een niet-groeiende Cultuurplanbegroting terecht. Of beheerslasten drukken zwaar op Cultuurplanmiddelen. Bedenk dus creatieve oplossingen voor huisvesting en onderhoud van cultuurgebouwen en voorkom dat de ene wethouder de rekening bij de andere neerlegt. Investeer bijvoorbeeld eerst in programma, talent en kwaliteit en leg minder de nadruk op stenen. Het Cultuurplanbudget is voor de programmering in de stad.

7. Voer een creatief cultuurvastgoedbeleid

Rotterdam is trots op de creatieve hotspots die in de afgelopen jaren in de stad zijn ontstaan: jonge creatieve ondernemers nemen in Rotterdam op sommige plekken de ruimte. De stad kan deze creativiteit en energie nog beter benutten. Ontwikkel een visie op betaalbare huisvesting voor creatieve ondernemers en kunst en cultuurinstellingen, in relatie tot leegstand in vastgoed. Faciliteer creatieve tijdelijke invulling van leegstand en bied de gebruikers na teruggave aan de ‘markt’ een alternatieve locatie.

8. Benut de inzet, betrokkenheid en het creatieve potentieel van jonge Rotterdammers

In de stad is er al veel en brede steun voor Rotterdamse creatieven en ondernemers. In de kunst- en cultuursector begeven zich ook veel jonge kunstenaars, cultuurprofessionals en –liefhebbers die zich graag inzetten voor de kunst en cultuur in hun stad. Zij zijn de kunst- en cultuurproducenten en consumenten van nu én van de toekomst. Zorg dus dat kunst- en cultuurbeleid ook aansluit bij hun behoeftes en laat hen hierin meedenken en concretiseren.

9. Beloon cultureel ondernemerschap, dring regelgeving terug

De overheid vraagt om cultureel ondernemerschap, en kunstenaars en de culturele sector pakken die handschoen maar al te graag op. Daarvoor is het wel belangrijk dat de toekenning, uitvoering en verantwoording van publieke middelen voor kunst en cultuur zo zijn ingericht, dat zij ondernemerschap niet belemmeren. Zorg dus voor minder subsidiebureaucratie, beloon cultureel ondernemerschap en stem verschillende beoordelingscriteria en prestatie-eisen op elkaar af.

10. Sta pal achter de kunst en cultuur van Rotterdam.

Draag als college collectief bij aan de positieve beeldvorming van Rotterdam Cultuurstad en wees een ambassadeur voor de kunst en cultuur in Rotterdam.
Op naar een stad die cultuur koestert!