Gepubliceerd op:

21 maart 2014

Leerprogramma voor leiders in de culturele sector krijgt vervolg


Leiderschap in Cultuur

Op maandag 15 september 2014 begint de tweede editie van het leiderschapsprogramma Leiderschap in Cultuur (LinC), het programma voor en door (potentiële) leiders in de kunst -en cultuursector.

Het leerprogramma richt zich op leidinggevenden, ondernemers en initiatiefnemers in de culturele sector: kunsten, creatieve industrie, omroepen, archieven, bibliotheken en erfgoedinstellingen. Het is een programma voor pioniers die een sleutelpositie in het culturele veld ambiëren en ondernemend vermogen willen koppelen aan artistieke visie en innovatie. We streven daarbij naar een zo groot mogelijke diversiteit aan disciplines, ervaring en achtergrond van de deelnemers.

Persoonlijk leiderschap en nieuwe verbindingen
LinC werkt aan persoonlijk leiderschap, kennisdeling, nieuwe inzichten, inspiratie en nieuwe verbindingen tussen de sector, het publiek en de samenleving, voor een vitale, slagvaardige en financieel gezonde culturele sector. LinC daagt de deelnemers uit om in een lerende dialoog vermeende tegenstellingen tussen artistiek en zakelijk leiderschap te overstijgen. Complexe onderwerpen zoals de kwetsbaarheid van kunst met een klein publiek, de rol die cultuur kan spelen bij het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken of de verhouding tussen overheid en de sector komen aan bod.

Met dit leerprogramma heeft Nederland een eigen uniek programma voor de culturele sector met als doel de verdere professionalisering van leiderschap in de sector te stimuleren en te ondersteunen. Het programma is voortgekomen uit een gezamenlijke wens van het ministerie van OCW en de culturele sector en wordt uitgevoerd door Kennisland en de Universiteit Utrecht (USBO), in nauwe samenwerking met HKU en Coaching in de Cultuur.

Lees meer over LinC op: www.leiderschapincultuur.nl
Aanmelden voor de tweede editie van het programma kan nog tot en met 6 april 2014.
Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar: info@leiderschapincultuur.nl