Gepubliceerd op:

12 maart 2014

Raad voor Cultuur bezorgd over cultuurparticipatie. Advies: “Meedoen is de kunst”.


Op 6 maart publiceerde de Raad voor Cultuur het advies “Meedoen is de Kunst”. Hierin spreekt de Raad voor Cultuur haar bezorgdheid uit: “Steeds minder kinderen, jongeren en ouderen volgen in hun vrije tijd muziek- , schilder- of toneellessen. Zij moeten bovendien vaker op zoek naar andere locaties om hun passie te kunnen uitoefenen. Door bezuinigingen bij gemeenten en provincies blijft de deur van lokale, gesubsidieerde voorzieningen voor hen gesloten.”
De raad ziet ook kansen voor verbeteringen. Die zijn hard nodig, want cultuurparticipatie leert ons belangrijke vaardigheden voor de 21e eeuw en versterkt het creatieve hart van ons land.  

Download de publicatie (pdf, 3,38MB)
Lees hier het persbericht.
Kijk hier voor de reactie van OCW op facebook.
Kijk hier voor de reactie van VNG op vng.nl.
Lees hier de reactie van de Federatie Cultuur op het advies.