Gepubliceerd op:

26 februari 2014

Gezocht: organisator voor nieuwe Europese Erfgoedprijs


Foto: Nicola via Flickr (CC BY 2.0)

De ‘Europese Unie Prijs voor Cultureel Erfgoed’ is een nieuwe EU-actie in het kader van het Cultuurprogramma “Creatief Europa”. Het doel van de prijs is om de beste voorbeelden van erfgoedzorg uit Europa uit te lichten. Bij de selectie wordt onder andere gekeken naar de mate waarin het project bijdraagt aan het vergroten van bewustzijn en draagvlak voor erfgoed in Europa en naar de waarde die het Erfgoed voor Europa en de Europese economie vertegenwoordigd.

Het programma ‘Creatief Europa’, waar deze prijs een onderdeel van is, richt zich onder andere op de internationalisering van de erfgoed/kunstpraktijk. Het wil steun bieden aan professionals uit deze sectoren om ook over de grens te kunnen werken en een internationale, Europese carrière op te bouwen.

Het doel van deze oproep is om een organisatie/consortium te selecteren die de prijs na 2014 zal organiseren. De oproep staat open voor openbare of particuliere organisaties waarvan de voornaamste activiteit ligt in het gebied van cultureel erfgoed en die ten minste vijf jaar bewezen ervaring hebben in het organiseren van activiteiten en evenementen op Europees niveau in dit gebied.

Zie de officiële tekst voor deze ‘call for proposals’ (deadline 21 maart)