Gepubliceerd op:

25 februari 2014

Reactie Bussemaker op rapport cultuurbezuinigingen Berenschot


Minister Jet Bussemaker vindt het nog te vroeg om conclusies te verbinden aan het onderzoek Cultuur & Collegeakkoorden van Berenschot. Op basis van een enquête onder 65 gemeenten verwacht Berenschot dat de gemeentelijke uitgaven aan cultuur in 2015 dalen tot 1,74 miljard euro, terwijl die van het Rijk omlaag gaan naar 740 miljoen euro. De minister verwacht meer duidelijkheid na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Bussemaker wil de samenwerking met de lokale overheden intensiveren op het gebied van cultuur bij onderwerpen als talentontwikkeling, de relatie tussen aanbod en afname in de podiumkunsten en de samenwerking tussen musea, zo schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.